Risk analizi ve Acil Durum Planları

İş güvenliği uzmanlarımız işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek, işyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği olan Risk Değerlendirmesi hazırlıyor.

Risk analizi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

İş yerinde var olan ya da dışarından gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara denir.

İşverenler iş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yapmak yükümlüdür. Bu yükümlüğü yerine getirmemesi halinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 3.234 TL, aykırılığının devamı halinde her ay 4.851 TL para cezasına tabi tutulur.

ATA OSGB olarak iş yerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak alanında deneyimli iş güvenliği uzmanı kadromuzla; tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dökümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamalarını izleyerek risk değerlendirme raporunu hazırlıyoruz.

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ

 • Yapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre:
 • Çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yıl da bir
 • Tehlikeli iş yerlerin en geç 4 yıl da bir
 • Az tehlikeli iş yerlerin en geç 6 yıl da bir yenilenir.
 • Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir:
 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
 • Acil Durum Planları

  ACİL DURUM NEDİR?

  İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek; yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları ifade eder.

  ACİL DURUM PLANI NEDİR?

  İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemelerin yer aldığı plandır.

  6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanuna göre tüm işvereneler; ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planı hazırlayacaktır. Bu yükümlüğü yerine getirmemesi halinde işverene 1.000 TL , her yükümlülük için 1.078 TL aykırılığın devamı halinde her ay için 1.078 TL para cezası uygulanır.