Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri

ATA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sertifikalı İş Yeri Hekimleriyle, Çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, İşyeri hekimlerimiz, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6. maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalışan sayısından bağımsız olarak işverenin bu yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda ATA OSGB, uzun yıllara dayanan deneyimini tüm sektörlerin yararlanmasına sunuyor.

ATA OSGB, büyük ya da küçük ölçekli olmasından bağımsız olarak tüm müşterilerine yönelik standart bir çalışma yürütmektedir. Süreç yönetimi temeline dayanan çalışma anlayışımızda, işverenin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden öte olumlu ve kalıcı bir güvenlik kültürü geliştirme hedefi gözetilmektedir.

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

ATA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, İş güvenliği uzmanı mühendislerimiz, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

 • * İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • * İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • * İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • * Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • * Eğitim Planı hazırlamak
 • * İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • * Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • * Risk Değerlendirmesi yapmak
 • * Acil Durum Planı hazırlamak
 • * Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • * İç Yönetmelik hazırlamak
 • * İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • * Çalışma talimatları hazırlamak
 • * İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • * Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • * Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • * Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • * Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • * Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • * Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • * Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • * Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • * Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • * Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • * Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • * İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • * Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • * Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek