OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

ATA OSBG olarak bünyemizde bulunan Uzman danışmanlarımız tarafından sistem kurularak yönetimi sağlanmaktadır OHSAS 18001:2007 Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. OHSAS 18001, iş yerlerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirmek ve "İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir? sorusunun cevabının ÇALIŞMAK olduğunu bilmek oldukça şaşırtıcı olsa gerekir.

İçki, uyuşturucu ya da savaştan çok daha fazla insan çalışma koşullarının uygun olmaması ve tedbirlerin yetersizliği nedeniyle ölmektedir. Her yıl yaklaşık iki milyon insan, işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor; buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor.

Ülkemizde SGK verilerine göre her yıl ortalama 80.000 iş kazası raporlanmakta ve yine ortalama olarak 1000 kişi hayatını kaybetmek<tedir. İş kazalarının önemli bir bölümünün basit tedbirlerle önlenebilir nitelikte olması ise şaşırtıcı diğer bir olgudur.

"Kaza Geliyorum Demez" ya da "Görünmez Kaza" sözleri kaderciliğin ve tedbirsizliğin ifadesidir. Aslında Kaza bağıra bağıra geliyorum der, yeter ki onu duyan bir kulak ve gören bir göz olsun. İşte bu bilinç ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin (OHSAS) oluşturulması ile mümkün olabilir.

İş Sağlığı Güvenliği Niçin Oluşturulmalıdır?

 • 1. Yasal Zorunluluk : (4857 sayılı kanun gereğince zorunluluk vardır)
 • 2. İnsani Yaklaşım : (vicdani elem duymak)
 • 3. Ekonomik Etkenler : (cezai işlemler, tedavi giderleri)
 • a) Kuruluşun faaliyetleri ile alakalı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak,
 • b) Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
 • c) Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
 • d) İSG Standardına uygunluğunu göstermek, isteyen her kuruluş ISO 18001´e ihtiyaç duyar.
 • Yararları :

 • İşyerinin olumsuz çalışma koşulları kaynaklanan kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar,
 • Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının yüksek maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlar,
 • İhracatta karşılaşılan engellerin en aza indirgenmesini sağlamak
 • Çalışanların katılım ve motivasyonunu arttırır,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıpların en aza indirilmesini sağlar,
 • İşletmelerde yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılarak işletme güvenliğini sağlar,
 • Ulusal / uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlar,
 • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratır,
 • Rekabet üstünlüğü sağlar,
 • İlgili mevzuat ve yasal gerekliliklerin şartlarını sağlayarak, resmi makamlar nazarında kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlar