İşyeri Hekimi ve Sağlık Hizmetleri

İşyeri Hekimi ve Sağlık Hizmetleri

  • * Ağır ve Tehlikeli işler raporu
  • * 4'lü Sağlık Taraması ( Akciğer filmi, SFT, Tam Kan ve Odyo testleri)
  • * ATA OSGB deneyimli Uzman Doktorları ve Sağlık Personelleriyle iş yerlerinin ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini işyerlerinde de verebilmektedir.
  • * İş sağlığı konularıyla ilgili danışmanlık yapmak
  • * Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştirmek
  • * İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak
  • * İş ile çalışanın uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için çalışmalar yapmak.
  • * İş güvenliği uzmanı ile birlikte yıllık çalışma planı hazırlamak.
  • * İş sağlığı ve güvenliği kurul çalışmalarına katılmak
  • * İş sağlığı, ilkyardım, hijyen, bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konularda eğitimler vermek