ISO 9001 Kalite Yön. Sistemi

ATA OSBG olarak bünyemizde bulunan Uzman tecrübeli Yönetim Sistemleri danışmanlarımız tarafından Kalite Yönetim Sistem kurularak yönetimi ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Firmada sistemin tüm parçacıkları incelenerek her firmanın kendi bünyesine uygun uygulamalar geliştirilip firmaya özgü yönetim sistemi kurulmaktadır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve verilen belgenin adıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve sürekli iyileşmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ihtiyaç duyar. Üretim Sektörü´nden Hizmet Sektörü´ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Firmaların bünyesindeki satınalma, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanmaması kontrol edilmemesi ve olası düzensizliklere karşı önlem alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, müşteri şikayetleri gibi olumsuzluklar ve kayıplara sebep olmaktadır.

Yararları :

 • Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet şansının artması,
 • Pazar Payının Genişlemesi,
 • Uluslararası ticari avantajlardan yararlanma,
 • Ürün-Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergileme,
 • Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün-hizmet sunumu,
 • Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
 • Verimliliğin ve karlılığın artması,
 • Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
 • Müşterilerle aynı dilin konuşulması,
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
 • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Genel performansın sürekli iyileşmesi,
 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetlerin azalması,
 • Firma içi iletişimin gelişmesi,
 • Çalışanların katılıma teşvik edilmesi
 • Kalite Yönetim Sistemi Niçin Gerekli?

 • Ürün/Hizmet güvenliğinin sağlanması,
 • Sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilmesi,
 • Kalitenin planlanması ve bunlara paralel olarak firma politikasının belirlenmesi için kalite yönetim sistemi gereklidir.
 • Tetkikçilerimiz; ATA OSGB tetkikçileri son derece deneyimli, konularında uzman ve alanlarında eğitimlerini tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca özel durumlarda;

  Üniversitelerden, çeşitli uzman kurumlardan sağlanan tetkikçilerden de yararlanılmaktadır.

 • ATA OSGB için müşteri yararı ön plandadır ve temel faaliyet bu anlayışla inşa edilmiştir.
 • Standart, müşteri isteklerinin esas alınmasını talep ettiği için, tetkikçilerimiz adeta müşteri gibi bakarak çalışmayı hedeflemektedir.
 • Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

 • Sistem: Birbiriyle ilgili veya etkileşimli elemanların kümesi
 • Kalite: Yapısal özellikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi
 • Yönetim Sistemi: Politika ve hedeflerin oluşturulması ve bu hedeflere ulaşılması için sistem
 • Kalite Yönetim Sistemi: Kaliteyle ilgili, organizasyonu yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi
 • ISO 9000 Standartlarının Gelişim Süreci

 • MIL-Q-9858(1963)
 • AQAP(1968)
 • MOD standartlari
 • BS klavuzları(1973)
 • BS 5750(1979)
 • ISO 9001(1987)
 • EN 29000(1988)
 • ISO 9001(1994)
 • ISO 9001(2000)
 • ISO 9001(2008)ISO 9000 Serisi Standartlar
 • ISO 9000: 20005 : Kalite Yönetim Sistemleri Temel Terimler ve Sözlük
 • ISO 9001: 2008 : Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar
 • ISO 9001 Maddelerinin Yapısı

 • 1. Kapsam
 • 2. Bilgi Referansları
 • 3. Terimler ve Tanımlar.
 • 4. Kalite Yönetim Sistemi.
 • 5. Yönetim Sorumluluğu.
 • 6. Kaynak Yönetimi.
 • 7. Ürün Gerçekleştirme.
 • 8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.
 • ISO 9001:2008 Standardı Yürürlüğe Girdi
 • ISO 9001:2000 Standardı, 15 Kasım 2008 tarihinde, ISO 9001:2008 olarak yenilenmiştir. Yeni ISO 9001 Standardı önemli değişiklikler getirmemektedir.
 • Mevcut ISO 9001:2000 belgeleri, 15 Kasım 2010 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar, ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 belgeleri arasında statü farkı olmayacaktır.
 • 15 Kasım 2009 tarihinden sonra yapılacak yeni belgelendirme veya belge yenileme işlemleri, ISO 9001:2008 uyarınca yürütülecektir.
 • İki standart arasındaki farkları, genel olarak farklar linkimizde hazırladığımız bilgilendirme metini ile bilgilerinize sunuyoruz. Bu metinde, yalnızca değişikliği içeren bölüm veya ibareler gösterilmiştir. Orijinal standardın, kendi sistem ve sektörünüze göre, tarafınızdan gözden geçirilmesinde yarar görmekteyiz.

  Süreç Yaklaşımı

 • ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi süreç odaklı bir yaklaşım olup, süreçler tanımlanmalı ve etkileşimleri dokümante edilmelidir.
 • Standart süreci; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı olarak tanımlamaktadır.
 • Süreçlerin, sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetimi ile süreçlerin birbirleri ile etkileşimlerinin belirlenmesi süreç yaklaşımı olarak isimlendirilir.
 • Yönetim sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi
 • Planla: Ulaşılabilir hedef ve proseslerin oluşturulması, kaynakların atanması
 • Uygula: Planlanan düzenlemenin uygulanması; proseslerin işletilmesi
 • Kontrol Et: Plan, uygulama ve sonucun organizasyon hedef, politika ve şartlara göre izlenmesi, durumun raporlanması
 • Önlem: Kontrole ait bilgilerin kullanılarak eğilimlerin değerlendirilmesi veya hataların düzeltilmesi
 • Süreçlerin oluşturulmasında aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz.
 • Tanımladığınız süreçler tüm üretim/hizmet akışınızı karşılıyor olmalı.
 • Süreçler ilgili açıklayıcı olmalı.
 • Her sürecin sorumlusu(ları) atanmalı.
 • Süreçlerin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi için yöntemler tanımlanmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
 • Ölçüm sonuçları ve hedefler diğer süreçlerle örtüşüyor olmalı.