ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Kurulumlar

ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi

ATA OSBG olarak bünyemizde bulunan Uzman tecrübeli Yönetim Sistemleri danışmanlarımız tarafından Çevre Yönetim Sistem kurularak yönetimi ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Firmada çevre ile ilgili tüm parçacıkları incelenerek her firmanın kendi bünyesine uygun uygulamalar geliştirilip firmaya özgü çevre yönetim sistemi kurulmaktadır

Hizmetinizin ya da ürününüzün, hammaddeden başlayarak son ürün/hizmet olana kadar geçen sürecin her safhasında çevre faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli kontrol ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye vereceğiniz zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını amaçlayan standartlar serisidir.

ISO 14000, ISO 9000 gibi ürün standardı değil sistem standardıdır. Bu standartlarda, ne üretildiği ya da ne hizmeti verildiği değil nasıl üretildiği ile ilgilenilir. Kurduğunuz sistemdeki çevre performansının izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yasal şartlara uygunluğu baz alınır.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Bu standard, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar. Bu standard, kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutlarına uygulanır. Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için oluşturulan yönetim sistemidir Çevre ile ilgili fırsatların ve risklerin verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluşturur ve sanayi kuruluşlarının çevreye verdikleri zararı da mümkün olan en az seviyeye indirerek, enerji ve ham tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslararası alanda tanınmış bir standarttır ve kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 sistemini kolaylıkla mevcut sistemine entegre edebilir.

Yararları :

 • Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.
 • Acil durumlara (deprem, yangın vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve mümkün olduğunca en az hale getirilmesi azaltılması
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarlarda kabul edilirliğin sağlanması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
 • Çevresel performansın artırılması
 • Market Stratejilerinin güçlenmesi
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
 • Firma saygınlık, güvenirlilik ve pazar payının artırılması
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • Neden Çevre Denetimi?

 • Kuruluş politikasına uygunluk
 • Mevzuatlara uygunluk
 • Yöntemlerin geliştirilmesi
 • Finansal yükümlülüklerin azaltılması
 • Olumsuz çevre etkilerinin azaltılması
 • Maliyetlerden tasarruf
 • Kuruluşun çevresel performansının değerlendirilmesi
 • Gelecekteki performans için temel oluşturulması
 • İlgili alanların bilinçlendirilmesi
 • İlgili taraflarla ilişkilerin geliştirilmesi
 • Bazı TS EN ISO 14000 Serisi Standartları:

 • TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
 • TS EN ISO 14004 : 2004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz
 • TS EN ISO 14020: Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
 • TS EN ISO 14031 : 2002 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
 • TS EN ISO 14040 : 1998 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar
 • Belgelendirme Süreci

 • ÇYS Ekibinin oluşturulması,
 • Kapsamın tespit edilmesi,
 • Üst yönetimin sorumluluklarını yerine getirmesi,
 • Politikanın belirlenmesi,
 • Eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti,
 • Dokümanların hazırlanması ,
 • Çevre etki analizlerinin yapılması,
 • Sistemin en az üç ay uygulanması,
 • YGG toplantısı ve İç tetkikin tamamlanması,
 • Belgelendirilmek için başvuru,
 • Tetkik geçirilmesi,
 • ISO 14001 Belgesinin alınması,
 • Gözetim tetkiklerinin yapılması,