İş Güvenliği Uzmanı (A,B ve C sınıfları )

6331 nolu İş Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı çalıştırmak veya bu hizmeti Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) almak durumundadır.

OGGB ler iş sağlığı ve güvenliğinin tesisinde, gerekli eğitimlerin verilmesinde işletmelere kurumsal hizmet vermek ÇSG Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır. ATA OSGB bu yetkilendirilmiş kurumların en deneyimlerindendir.

İş kazalarını önlemek için devlet, iş veren ve tüm çalışanlar sorumluluklarını birlikte yerine getirmeleri gerekmektedir.

Devlet temel teknik altyapıyı, yasa ve mevzuatları oluşturur, denetimleri yaparak uygulamaları destekler, izler ve sürekliliğini sağlar.

İşveren veya vekili , İş Sağlığı ve iş Güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, çalışanları bilgilendir ve eğitim almalarını sağlar

Çalışanlar İş Sağlığı ve güvenliği kurallarına, talimatlarına uyar, çalışmalara katılır, temsilci vasıtasıyla öneri ve görüşlerini iş verene veya vekiline iletir.

ATA OSGB nin yeterli, deneyimli her sektörle ayrı ayrı tecrübeli A, B, ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarından desteğiyle firmaların ihtiyacı olan sistematik uygulamaları başlatır, izler, gerekli incelemeleri yapar, gereken Düzetici ve Önleyici faaliyetler yol gösterir ve sürdürür.