İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Genel Eğitimleri

Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında ATA OSGB İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilir;

 • a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • c) İşyeri temizliği ve düzeni,
 • d) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • İş Sağlığı Eğitimleri

  Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında ATA OSGB İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Sağlığı Eğitimi verilir;

 • a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • d) İlkyardım

  İş Güvenliği Teknik Eğitimleri

  Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında ATA OSGB İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilir;

 • a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • b) Elle kaldırma ve taşıma,
 • c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 • e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • ı) Tahliye ve kurtarma