Hizmet Politikamız:

Hizmet Politikamız, İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi birikimine, iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getirip kaliteli hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin yasal gerekleri çerçevesinde; işletme içerisindeki tehlikeleri ve olası riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almak, Olası olayları inceleyerek çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayacak kontrolleri yapmak Sürekli iyileştirmeleri yapmak, Çalışanların iş sağlığı bilinci oturtmak için eğitimler planlamak ve denetimler yapmak,Düzgün bir dökümantasyon yaparak sıfır iş kazası hedefi ile çalışmak,İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Politikamız

Müşteri memnuniyeti için en kısa sürede yaratıcı çözümler sunmaktır. Bu nedenle, birlikte çalıştığımız firma ve kurumlara müşteriden öte "Çözüm Ortağı" düşüncesiyle yaklaşmaktayız. Çalıştığımız firmalarda güvenli, sağlıklı çalışma ortamını sağlamak için sürekli olarak çalışmaktayız. Sizler için önemli olan ve ticari hayatınıza etki edecek bir iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin nasıl olması gerektiği konusunda, tüm bilgi, birikim ve tecrübemizle yanınızdayız.

Bu amaçtan yola çıkarak, çözüm ortaklarımızın gerçek yaşamdaki ticari anlayışlarını iş güvenliğine taşıyarak rekabet ortamında üstünlük sağlıyoruz.

Misyonumuz

Müşterilerimizin "iş sağlığı ve güvenli" konusundaki ihtiyaçlarına güçlü bir çözüm ortağı olmak ve Türkiye'nin geleceği için; Sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için, toplumda bu yönde bir iş bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

ATA OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş olarak Vizyonumuz; "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanındaki hizmet kalitesiyle en çok tercih edilen şirketlerden birisi olmaktır.

Değerlerimiz;

  • Dürüstlük,
  • Güvenilirlik,
  • Müşteri Memnuniyeti,
  • Takım Çalışması,
  • Uzmanlık,
  • Sorumluluk Bilinci,
  • Yenilikçilik,
  • Sürekli Gelişim.